item2
home

In de roman De cursus klopt hoofdpersonage Haro aan bij de organisatie Milestone om in hun Low Meadow Institute for Personal and Professional Development, gelegen aan de Energieweg op het Utrechtse industrieterrein Lage Weide, een cursus te gaan volgen die hem zou moeten helpen meer uit zijn leven te halen. The First Mile, zoals de cursus heet, is een verzonnen term, net als de vervolgcursussen die Milestone aanbiedt: The Second Mile, The Extra Mile, het Milestone for Me and You-programma en, voor cursisten met leidersaspiraties, de Miles Ahead. Voor de duidelijkheid: aan de Energieweg op het Utrechtse industrieterrein Lage Weide zul je geen Milestone en geen Low Meadow Institute for Personal and Professional Development aantreffen. Ze zijn fictief.

Het soort cursus dat Milestone aanbiedt, is niet verzonnen, heeft de afgelopen decennia tot veel controverse geleid, en wordt en werd in Nederland onder andere aangeboden door organisaties als Essence, CSA en Landmark, dat in 2009 uit Amsterdam is vertrokken. Voorstanders kunnen niet genoeg uitjubelen hoezeer hun cursus hen geholpen heeft een beter mens te worden, tegenstanders waarschuwen voor de risico’s die deelname met zich mee kan brengen. Bij wijze van intensief veldonderzoek onderging de auteur van De cursus zelf de basistraining van Essence.

Over het controversiële verschijnsel Large Group Awareness Training – een term die de aanbieders ervan zelf liever niet gebruiken – is veel te vinden op het internet en daarbuiten. Zoals journaliste Elma Drayer in een artikel in Trouw terecht opmerkt over het aktieblad Kleintje Muurkrant: “...uitgerekend voor één wapenfeit verdient het krantje alle lof: de ijver waarmee het sinds midden jaren negentig een dossier bijhoudt over voornoemde ‘bewustzijnstrainingen’. Aspirant-cursisten die googelen op clubs als Landmark, CSA en ook Essence belanden onvermijdelijk bij Kleintje Muurkrant.” Hun site bevat veel kritische informatie en interessante links, overigens ook naar een aantal voorstanders van bewustzijnstrainingen. In dagblad Trouw is er vaker over geschreven, onder andere in februari 2009 door Koert van der Velde, met in dezelfde krant een reactie van Essence-oprichter Yiftach Sagiv.

In landen buiten Nederland wordt al langer tegen het fenomeen gewaarschuwd, waarbij het, opmerkelijk, vaak in een bredere context worden geplaatst: LGATs vindt men dan temidden van andere cults (sektes), bijvoorbeeld op de sites van de Amerikaanse cult expert Rick Ross en van de Australische Cult Awareness and Information Library.

DeCursusklein
HANS SCHELLEKENS